KTC B3-12 插座式扳手(3/8英寸,24毫米,12尺寸)

Size: 3/8 inch
First import size: 12mm
Length: 24mm
Socket: 6 edge

Detail

   

Đầu tuýp 3/8 inch, đầu tuýp KTC Nhật loại 3/8 inch
Model: B3-12  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化