KTC B3-22 插座式扳手(3/8英寸,28毫米,22尺寸)

Size: 3/8 inch
First import size: 22mm
Length: 28mm
Socket: 6 edge

Detail

  

Đầu tuýp 3/8 inch, đầu tuýp KTC Nhật loại 3/8 inch
Model: B3-22  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化