KTC-JAPAN B4110 扳手套装,3/4“

Wrench sets of gates

Size: 3 / 4 Inch
First gate sizes23262932353841465254.
Tay quick twisthand twist rotation
Lever 200 and 400

Weight: 16.6kg
Box Dimensions535 x 175 x 85

Detail

Sản phẩm tương đương:

Mã số Hình ảnh Chi tiết
B408 Kích thước đầu khẩu vặn ốc.
Loại 12 cạnh: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46mm
Tay vặn nhanh
Thanh nối dài 200

Kích thước hộp: 535 x 175 x 85
Trọng lượng: 10kg
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化