KTC BA23 插座适配器(1/4至3/8英寸,22mm长)

Type: 1/4 to 3/8 inch
Length: 22 mm
Weight: 15g
Detail

 Thông số, hình ảnh đầu chuyển KTC loại 1/4 inch BA23:

 

Đầu chuyển 1/4 inch 3/8 inch, đầu chuyển KTC, KTC BA23 Đầu chuyển KTC với đầu vào là 1/4 inch, sẽ có duy nhất lựa chọn cho đầu ra
. Đầu ra là 3/8 inch, chọn mã số: BA23

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化