KTC BA32 插座适配器(3/8至1/4英寸,25mm长)

Type: 3/8 to 1/4 inch
Length: 25 mm
Weight: 20g
Detail

 Thông số, hình ảnh của đầu chuyển KTC BA32:

 

Đầu chuyển 3/8 inch, đầu chuyển KTC, KTC BA32, KTC BA34
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化