KTC BA34 插座适配器(3/8至1/2英寸,29.5mm长)

Type: 3/8 to 1/2 inch
Length: 29.5 mm
Weight: 38g
Detail

  Thông số, hình ảnh của đầu chuyển KTC BA34:

 

Đầu chuyển 3/8 inch, đầu chuyển KTC, KTC BA32, KTC BA34
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化