KTC BE3-075 扩展器(3/8英寸,75mm长)

Type: 3/8 inch
Length: 75 mm
Weight: 75g
Detail

 Bảng số liệu đối với các loại thanh nối dài loại 3/8 inch:

 

Thanh nối dài KTC, thanh nối dài 50mm, thanh nối dài 75mm, KTC BE3-050, KTC BE3-075
Thanh nối dài KTC với các chiều dài từ 30 đến 1000 mm
Các loại thông dụng thường dùng là 75mm, 100mm, 150mm, ..
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化