KTC BE4-075 扩展器(1/2英寸,75mm长)

Type: 1/2 inch
Length: 75 mm
Weight: 140g
Detail

  Bảng số liệu đối với các thanh nối dài kích thước khác:

 

Thanh nối dài 1/2 inch, thanh nối dài 50mm, KTC BE4-050
Thanh nối dài KTC với các chiều dài từ 50 đến 1000 mm
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化