KTC BP3M-12T 插座式枪(3/8英寸,34毫米,12尺寸)

Size: 3/8 inch
Socket: 12mm
Length: 34mm

Detail
Tuýp 3/8 inch dùng cho súng, tuýp 3/8 inch của KTC Nhật
Model: BP3M-12T
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化