KTC BP4M-21T 插座式枪(1/2英寸,52毫米,21尺寸)

Size: 1/2 inch
Socket: 21mm
Length: 52mm

Detail

 

Tuýp 1/2 inch dùng cho súng, đầu khẩu 1/2 inch dùng cho súng vặn ốc, KTC BP4M-10T
Model: BP4M-21T
Type 1/2 inch size commonly used with: 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化