KTC BP6L-41TP 插座式枪(3/4英寸,100毫米,41尺寸)

Size: 3/4 inch
Socket (6 pt.): 41mm
Length: 100mm
Weight: 
1.09kg

Detail

 

Tuýp 3/4 inch cỡ 27mm, tuýp 3/4 inch màu đen, khẩu 3/4 inch dùng cho súng
Model:  BP6L-41TP

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化