KTC-JAPAN CMD143 表盘扭力扳手,范围30-140 Nm

You mightforce

Usually the first gate1 / 2 Inch
Type of needle

. Depending on the problem can force selection of an appropriate wrench.
. Customers can choose based on the table below

Specifications:
Power range30-140Nm
. Length: 545mm
. Width48mm
. Thickness: 32mm
Detail

Thông số chi tiết về bảng lực:

Ví dụ Model CMD143:
. Dải lực: 30-140Nm
. Chiều dài: 545mm
. Bề rộng bản: 48mm
. Chiều dày: 32mm


. Các cỡ của loại cờ lê lực có từ 1/4" đến 1".
. Dải lực có thể đo được:

Loại 1/4": 1.8-9Nm
Loại 3/8": 3.5-70Nm
Loại 1/2": 30-350Nm
.. .. ..

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化