KTC D12M2-8 木柄平头螺丝刀(150mm x 290mm)

Screw length (l): 150mm
Length (L): 290mm

Detail

 Tô vít dẹt, tô vít 2 cạnh, tô vít 2 cạnh KTC, KTC D12M2-5, KTC D12M2-6, KTC D12M2-8

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化