KTC D12P2-3 木柄十字螺丝刀(150mm x 290mm)

Screw length (l): 150mm
Length (L): 290mm

Detail

 Tô vít 4 cạnh cán gỗ, tô vít KTC Nhật, tô vít pake cán gỗ, tô vít pake nhập khẩu, KTC D12P2-1, D12P1-2, D12P2-3

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化