KTC EP-160 端面切钳(160mm,ø2.0-ø2.6)

Length (L): 160mm
Max cutting diameter:
+ Wire soft: ø2.6
+ Wire hard: ø2.0
Can be used for cutting nails
Weight: 220g

Detail
Kìm cắt KTC loại dùng cắt thẳng
Chuyên dùng cắt dây có đường kính đến 2.0mm (dây cứng), 2.6mm (dây mềm)
Mã số: EP-160, chiều dài: 160mm
Tham khảo các loại kìm cắt như EN-21S, PN1-150 .. .
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化