KTC FPD-250 重型螺丝刀(150mm x 275mm,十字型)

Screw length (l): 150mm
Length (L):275mm

Detail
Tô vít cường lực, tô vít pake, tô vít 4 cạnh KTC, KTC FPD-250, tô vít mạnh KTC
Tô vít 4 cạnh KTC, tô vít mạnh, tô vít cường lực, tô vít pake KTC, tô vít KTC FPD-250 Tô vít 4 cạnh KTC, tô vít pake KTC PDDZ-2, tô vít chỉnh chế hòa khí, tô vít Yamaha

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化