KTC WMA-375 可调扳手(375mm,0-44mm开口)

Length (L): 375mm
Opening: 0-44mm
Weight: 
1.3kg

Detail
Mỏ lết KTC Nhật, mỏ lết WM-150 có độ mở đến 25mm

a

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化