KTC S2-05507 开口扳手(5.5mm x 7mm,102mm长)

Size (S1, S2): 5.5, 7
Length (L): 102mm
Weight: 15g

Detail


Cờ lê mở, S2-0607, cờ lê 2 đầu mở, cờ lê KTC Nhật, cờ lê nhập khẩu, cờ lê 2 đầu, cờ lê Nhật

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化