KTC S2-1113 开口扳手(11mm x 13mm,147mm长)

Size (S1, S2): 11, 13
Length (L): 147mm
Weight: 65g

Detail


Cờ lê mở, S2-0607, cờ lê 2 đầu mở, cờ lê KTC Nhật, cờ lê nhập khẩu, cờ lê 2 đầu, cờ lê Nhật

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化