KTC S2-2632 开口扳手(26mm x 32mm,273mm长)

Size (S1, S2): 26, 32
Length (L): 273mm
Weight: 460g

Detail


Cờ lê mở, S2-0607, cờ lê 2 đầu mở, cờ lê KTC Nhật, cờ lê nhập khẩu, cờ lê 2 đầu, cờ lê Nhật

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化