KTC SK3531P 手工具套件

SK3531P gồm 53 chi tiết dụng cụ

- Hộp đựng dụng cụ: SK330P-M

. Đầu khẩu 3/8 inch: B3-08 đến 19

. Đầu khẩu dài 3/8 inch: B3L-10, 12, 14

. Tay lắc vặn 3/8 inch: BR3E

. Thanh nối dài 3/8 inch: BE3-075, 150

. Tròng 2 đầu: M5-0810, 1012, 1214, 1417,

1719, 2224

. Cờ lê mở 2 đầu: S2-0810, 1012, 1113,

1214, 1417

. Tô vít 2 cạnh: D1M2-5, 6, D1MS-6

. Tô vít 4 cạnh: D1P2-1, 2, 3, D1PS-2

. Tay vặn với đầu bits: TMDB8

. Mỏ lết: WMA-250

. Kìm 2 lỗ: PJ-200

. Kìm nhọn, kìm cắt: PSL-150, PN1-150

. Núm vặn 3/8 inch: BE3-Q

. Búa kết hợp: UD7-10

. Bộ lục giác: HL259SP


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化