KTC SK4521W 机械工具套装

 
Gồm 52 chi tiết dụng cụ cầm tay
Đi kèm hộp dụng cụ EK-1A
Trọng lượng: 15kg

Đầu khẩu 1/2 inch: B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
. Tay lắc vặn, núm vặn 1/2 inch: BR4E, BE4-Q
. Thanh nối dài 1/2 inch: BE4-075, 150
. Tròng 2 đầu: M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224
. Cờ lê mở 2 đầu: S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417
. Tô vít 2 cạnh: D1M2-5, D1M2-6
. Tô vít 4 cạnh: D1P2-1, D1P2-2, D1P2-3
. Tô vít ngắn 2 cạnh, 4 cạnh: D1MS-6, D1PS-2
. Tay vặn với đầu bits: TMDB8
. Mỏ lết: WMA-250
. Kìm 2 lỗ (kìm kết hợp): PJ-200
. Kìm mỏ nhọn: PSL-150,
. Kìm cắt: PN1-150
. Búa kết hợp: UD7-10
. Bộ lục giác 9 cỡ từ 1.5 đến 10mm: HL259SP
Bộ sản phẩm đi với hộp EK-1A và bộ khay nhựa

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化