KTC SK4586X 机械工具套装(1箱,3托盘,58工具)

Tools: SK4586T1
ChestSKX0213
Tray: SK4586XT2
Weight: 19kg
58 kits have the following specifics:

1/2"sq.Socket B4-10, 12, 13, 14, 17, 19,  21, 22, 24, 27
1/2"sq.Ratchet Handle BR4E
1/2"sq.Spinner Handle BS4E
1/2"sq.Extension Bar BE4-075, 150
1/2"sq.Universal Joint BJ4
45° ×  6° Long Offset Wrench M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417,
1719,  2224
Plastic Grip Screwdriver D1M2-5, 6, 8
Plastic Grip Screwdriver D1P2-1, 2, 3
Plastic Grip Stubby Screwdriver D1MS-6
Plastic Grip Stubby Screwdriver D1PS-2
Insert Changeable Flat Ratchet Screwdriver Set TMDB8
Combination Wrench MS2-08,  10, 12, 13, 14, 17
Combination Pliers (Soft Grip) PJ-200
Needle Nose Pliers PSL-150
Diagonal Cutting Pliers PN1-150
Combination Hammer UD7-10
1/2"sq.Quick Spinner BE4-Q
L Shape Longball Point Hex-Key Wrench Set (9 pcs.) HL259SP (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
Magnet Parts Tray YKPT-RM

 

 

Detail

 

Bộ dụng cụ KTC SKX4586XT, bộ dụng cụ với đầu khẩu tay vặn loại 1/2 inch Hộp đựng dụng cụ KTC SKX0213, bộ dụng cụ sửa chữa KTC Nhật,
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化