KTC-JAPAN TB306WG1 数字棘轮,范围12-60 Nm

Specification of products:
Hand balancing force 3 / 8 "

Include:
. Tay disparity range12 - 60Nm
. First import 3 / 8 "sizes: 810121417
. Soft plastic
Size: 324 x 166 x 58
Disparity hand watches the numbers:
Length: 217
Range Resources12-60Nm
Rubber grip36mm
Gate sets of type 3 / 8 "
Sizes810121417
Held by the latch bar
Type of gate 12 next

Detail

Thông số chi tiết về sản phẩm:Tay cân lực loại đồng hồ hiện số:
. Chiều dài: 274mm
. Dải đo lực: 17 - 85Nm
. Tay nắm cao su: 36mm


Bộ đầu khẩu loại 1/2"
Các cỡ: 10, 12, 14, 17, 19
Có thanh giữ qua các chốt
Loại đầu khẩu 12 cạnh
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化