Lisun SLS-50W 标准光源(50W)

Type : 24V/50W

Dùng để hiệu chuẩn cho phổ kế bức xạ và quả cầu đo.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化