MCCB 2P LS ABS32c 10A,25kA

Số cực : 2
Dòng định mức : 10A
Dòng cắt : 25kA
 

Tags:ABS32c
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化