3PLS,MT-32 热过载继电器(12-18A)

Số cực : 3
Dòng làm việc: 12-18A
Dùng khởi động từ : MC-9b ~ MC-40a

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化