emin

Lutron MG3003SD 磁力计

 • 制造商: LUTRON
  Model: MG3003SD
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Phạm vi rộng, đo từ tính chuyên nghiệp. 

Đơn Vị: G (Gauss), mT (milli Tesla). 

Dải từ trường DC:  300.00 mT, 3000.0 mT. 

Khoảng AC từ: 150.00 mT, 1500.0 mT. 

Độ phân giải:0,01 mT / 0,1 mT, 0,1 G / 1G1,5 V

pin (UM-4 / AAA) hoặc 9V DC adapte 

Giữ dữ liệu.Ghi (Max, Min), RS232 / USB.


Details

Manufacturer: Lutron


Model: MG3003SD


Made in: Taiwan


Warranty 12 months
Wide range, professional magnetic measurement.


Unit: G (Gauss), mT (milli Tesla).


DC magnetic stripe: 300.00 mT, 3000.0 mT.


AC range: 150.00 mT, 1500.0 mT.


Resolution: 0.01 mT / 0.1 mT, 0.1 G / 1 G 1.5 V


Battery (UM-4 / AAA) or 9V DC adapte


Keep data. Write (Max, Min), RS232 / USB.


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会