Lutron PVB-820 笔型振动计

Đo gia tốc:

Tầm đo :  0.5 - 199.9  m/s2 ,0.05 – 20.39 g , 2 – 656 ft/s2 

Độ chia : 0.1 m/s2; 1 ft/s2 

Độ chính xác : ± ( 5 % + 2 d ) rdg tại 160 Hz, 80 Hz, 23 ± 5 °C

 Điểm calib : 50 m/s2 

Đo vận tốc:

Tầm đo : 0.5 - 199.9  mm/s

0.05 – 19.99 cm/s

0.02 – 7.87 inch/s    

Độ chia : 0.1 mm/s

0.01 cm/s

0.01 inch/s

Độ chính xác : ± ( 5 % + 2 d ) rdg tại 160 Hz, 80 Hz, 23 ± 5 °C

Điểm calib : 50 mm/s

Dải tần số: 10 Hz đến 1 KHz

Hiển thị:  màn hình LCD, kích thước: 20 mm x 28 mm.

Đo: Vận tốc, gia tốc. * RMS giá trị.

Chức năng :

Mạch: mạch vi tính độc quyền.

Nút Zero: Xây dựng trong việc điều chỉnh Zero, VR, điều chỉnh dễ dàng.

Thời gian lấy mẫu: Gần 1 giây.

Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50 (32 - 122) ℃ ℉.

Độ ẩm hoạt động: Nhỏ hơn 80% RH.

Nguồn cung cấp: 1.5V pin DC (UM-4 / AAA) x 4 máy tính.

Công suất tiêu thụ: Khoảng. DC 12 mA.

Trọng lượng: 240 g (0,53 lb).

Kích thước : 175 x 40 x 32 mm (6.9 x 1.6 x 1.3 inch).

Cung cấp trọn bộ gồm : Máy chính + đầu đo,Hộp,Pin ,Tài liệu HDSD

Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化