TM969 高温型红外线温度计,-60~1000°C

- Measuring range: -60 ~ 1000 ° C (oC / oF)
- Accuracy: ± 2%
- Use the probe tybe K
- Emissivity: 0.1 - 1
- The ratio D: S / 50:1
Download catalog
- Locate the two laser beam
- Function: Ave, Dif, Hi / Low Alarm, Real Time Max / Min, Loc
- Power: Battery

 

Detail

Cung cấp gồm : Máy chính, tài liệu hướng dẫn sử dụng, pin, túi đựng máy.

Tags:TM 969
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化