Makita HSS-G 麻花钻头

Thông số kỹ thuật:

- Bộ mũi khoan bao gồm:
19 mũi có kích thước từ 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 – 10

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化