Máy đo cường độ ánh sáng cứu nguy cho dân văn phòng

expected string or bytes-like object