Máy đo khoảng cách laser hoạt động ra sao

expected string or bytes-like object