MÁYĐOCHỨCNĂNGHÔHẤPMIRSPIROLAB oxy

- Màn hình cảm ứng 7”.

- Có thể đo độc lập hoặc kết nối với máy tính bằng usb hoặc bluetooth.

- Lưu 10.000 kết quả.

- Tích hợp sẵn máy in nhiệt.

- in sạc lại tuổi thọ cao.

- Thông số đo: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/ FEV6%, PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, Vext,*FVC, *FEV1, *PEF,  PIF, FIVC, FIV1, FIV1%, VC, IVC, ERV, IC, VT, VE, BF, Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti, MVV

- Thông số đo SpO2: 

%SpO2 và nhịp tim (mức thấp, cao, trung bình), thời gian đo, các sự kiện SpO2, T90% (thời gian SpO2≤89%), T89% (thời gian SpO2 ≤88%), T40 (Thời gian nhịp tim chậm <40 BPM), T120 (Thời gian nhịp tim nhanh >120 BPM)


Cung cấp bao gồm: 

- Cảm biến đo SpO2 (người lớn): 01 cái

- Phần mềm Winspiro: 1 CD.

- Túi đựng máy: 1 cái.

- Cáp USB kết nối.

- Kẹp mũi: 1 cái.

- Cảm biến lưu lượng: 1 cái.

- Giấy in nhiệt: 1 cuộn.

- Adapter nguồn: 1 cái.

- Tuabin có ống ngậm giấy: 60 cái.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化