Mitutoyo 500-768-20 数显卡尺

Khoảng đo: 0-6”/150mm
Độ chia: 0.01mm
Độ chính xác: ±0.001”/0.02mm
Ghi chú: Không có cổng SPC
Có con lăn
Tiêu chuẩn IP67
Thanh đo sâu trụ tròn
Thước có 2 hệ đo

Detail

Datasheet 


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化