Mitutoyo 516-343-10 钢制量块103片(陶器,1级)

Số lượng chi tiết trong bộ : 103 chi tiết

Cấp chính xác : cấp 1

Vật liệu : gốm

Kích cỡ chi tiết (mm) / bước / số lượng : 

1.005 : 1

1.01 - 1.49 / 0.01 : 49

0.5 - 24.5 / 0.01 : 49

25 - 100 / 4 : 4

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化