emin

OHAUS PA214C 四位数微量精密分析电子天平,210g / 0.0001g

 • 制造商: OHAUS
  Model: PA214C
  • 报价要求 报价要求
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

- Maximum weight capacity: 210g
- Accuracy: 10-4g (d = e = 0.1 mg) (d repeatability, precision e)
- Repeatability: 0.0001g
- Linearity: ± 0.0002g
- Unit weight: grams, kilograms, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni,
Lang Hong Kong, Singapore Lang, Lang Taiwan ..
- Voltage: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
- Ambient temperature range of operation: 10-300C
- Display: LCD (segment)
- Settling Time scale: 3 seconds
- Preparing balance: automatic standard
- Dimension weight discs: Ae9cm
- Overall dimensions: 19.6x28.7x32cm
- Weight: 4.5kg
Manufacturer: OHAUS - U.S.

 

Chi tiết

§ Giải pháp kinh tế trong các ứng dụng

§ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng, rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng

§ Cổng RS 232 chuyền dữ liệu ra máy in, máy tính

§ Có 16 đơn vị cân có thể lựa chọn cộng thêm cân đếm

§ Cân kiểm tra trọng lượng thiếu để xác định số lượng đơn giản

 

Industry Products Catalog


Lab Equipment Catalog -Shaker Mixer

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会