OWON P2060 示波器探头(60Mhz,600V, 2个探头)

Độ suy hao: 10:1
Điện áp: 600V
1 bộ 2 que

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化