PACE CT-15 手柄(美国制造)

+ TIP Soldering (not included in the machine)

Detail

  Lựa chọn đầu TIP

Phù hợp với các bộ nguồn

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化