PACE TJ-70 ThermoJet(R)焊接手柄(Intelliiheat)

+ TIP Soldering (not included in the machine)
Detail

 Lựa chọn đầu TIP

Phù hợp với các bộ nguồn

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化