PCE AQD 50 测温仪 (0 ~ +50 ºC, 0~100 % RH)

Temperature  

Measuring range: 0 ... +50 ºC / 32 ... 122 ºF

Resolution: 0.1 ºC

Accuracy: ±0.15 ºC @ 0 ... 20 ºC / 32 ... 60 ºF

  ±0.1 ºC @ 20 ... 50 ºC / 68 ... 122 ºF  

Ambient Humidity  

Measuring range 0 ... 100 % RH

Resolution: 0.1 % RH

Accuracy: ±1.5 % RH @ 0 … 80 % RH

  ±2 % RH @ 80 … 100 % RH

Atmospheric Pressure  

Measuring range: 300 ... 2000 hPa

Resolution: 0.1 hPa

Accuracy: ±2 hPa @ 25 ºC / 77 ºF and 750 ... 1100 hPa

  ±4 hPa @ 0 ... +50 ºC / 32 ... 122 ºF and 300 ... 1200 hPa  

CO2  

Measuring range: 0 ... 40000 ppm

Resolution: 1 ppm

Accuracy: ±(30 ppm + 3% of measured value)

  @ 400 ... 10000 ppm @25 ºC / 77 ºF

  ±(6 ... 10 % of measured value)

  @ 0 ... 400 ppm or 10000 ... 40000 ppm   

Temperature Stability: 2.5 ppm/ºC @ T = 0 ... 50 ºC / 32 ... 122 ºF, 400 ... 10000 ppm  

Dimensions: 128.5 x 88.5 x 41 mm / 1.1 x 3.4 x 1.6"

Weight: 300 g / 10.5 oz

Delivery scope

1 x Thermometer PCE-AQD 50

1 x Mains power adapter 12 VDC / 1.5 A

1 x 32 GB micro SD memory card including adapter

1 x Quick start guideDetail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化