PCE DFG NF 20K load cell 压力计PCE PCE-DFG NF 20K称重传感器

 dùng cho máy đo DFG NF

Detail


Datasheet


Manual

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化