Prodigit 32701 交/直流电子负载(350V,75A,7500W)

Power (W): 7500W

current (A): 75 Arms / 225Apeak

Voltage (V): 50 ~ 350 Vrms / 500 Vdc

Frequency: 40 ~ 440Hz

Over-power protection: 7875Wrms or Programmable

Overcurrent protection: 78.75 Arms, or Programmable

Overvoltage protection: 367.5 Vrms / 525 Vdc

Overheat protection: Yes

OPERATIONAL REGIME

Continuous current mode for Sin waves

Range: 0 ~ 75A

Resolution: 1.25mA / 16bits

Accuracy: ± (0.1% of setting + 0.2% of range) @ 50 / 60Hz, ± 0.5% of (setting + range)

Linear continuous current mode for Sin wave, Square wave or Quasi-Square wave, PWM wave

Range: 0 ~ 75A

Resolution: 1.25mA / 16bits

Accuracy: ± (0.1% of setting + 0.2% of range) @ 50 / 60Hz

Continuous resistance mode

Range: 0.8 ohm ~ 16K ohm

Resolution: 0.020832mS / 16bits

Accuracy: ± 0.2% of (setting + range) @ 50 / 60Hz

Continuous voltage mode

Range: 50 ~ 350Vrms / 500Vdc

Resolution: 0.1V

Accuracy: ± 0.2% of (setting + range) @ 50 / 60Hz

Continuous power mode

Range: 7500W

Resolution: 0.1W

Accuracy: ± 0.2% of (setting + range) @ 50 / 60Hz

MEASURING MODE

-Voltage

Measuring range: 500V

Resolution: 0.01V

Accuracy: ± 0.05% of (reading + range)

Parameters: Vrms, Vmax / min, +/- Vpk

-Electric

Measuring range: 37.5Arms / 75Arms

Resolution: 0.8mA / 1.6mA

Accuracy: ± 0.1% of (reading + range) @ 50 / 60Hz

Parameters: Irms, I Max / Min, + / - Ipk

- Power

Measuring range: 7500W

Resolution: 0.125W

Accuracy: ± 0.2% of (reading + range) @ 50 / 60Hz, ± 0.4% of (reading + range)

Parameter: Vrms × Arms Correspondence To Vrms and Arms

Power factor

Measuring range: +/- 0.000 ~ 1.000

Accuracy: ± (0.002 ± (0.001 / PF) * F)

-Frequency

Measuring range: DC, 40 ~ 440Hz

Accuracy: 0.1%

Interface (BUYING): GPIB, RS232, LAN, USB

Operating Temperature: 0 ~ 40

Dimensions (HxWxD): 458 x 480 x 590 mm

Weight: 70Kg

Detail

Model:32701 

Hãng sản xuất: Prodigit

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng


Công suất(W): 7500W

Dòng điện(A): 75 Arms / 225Apeak

Điện áp(V): 50~350 Vrms / 500 Vdc

Tần số: 40~440Hz

Bảo vệ quá công suất: 7875Wrms or Programmable

Bảo vệ quá dòng:  78.75  Arms, or Programmable

Bảo vệ quá áp: 367.5 Vrms / 525 Vdc

Bảo vệ quá nhiệt: Có

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

-Chế độ dòng điện liên tục cho sóng Sin

Phạm vi: 0~75A

Độ phân giải: 1.25mA/16bits

Độ chính xác: ±( 0.1% of  setting  +  0.2% of  range )@ 50/60Hz ,  ± 0.5% of( setting  +  range )

-Chế độ dòng điện liên tục tuyến tính cho sóng Sin, Sóng vuông hoặc Quasi-Square Wave, PWM Wave

Phạm vi: 0~75A

Độ phân giải: 1.25mA/16bits

Độ chính xác: ±( 0.1% of  setting  +  0.2% of  range )@ 50/60Hz 

-Chế độ điện trở liên tục

Phạm vi:      0.8 ohm~16K ohm

Độ phân giải: 0.020832mS/16bits

Độ chính xác:±0.2% of (setting + range)@ 50/60Hz

-Chế độ điện áp liên tục

Phạm vi: 50~350Vrms / 500Vdc

Độ phân giải: 0.1V

Độ chính xác: ±0.2% of( setting + range)@ 50/60Hz 

-Chế độ công suất liên tục

Phạm vi: 7500W

Độ phân giải: 0.1W

Độ chính xác: ±0.2% of( setting + range)@ 50/60Hz 

CHẾ ĐỘ ĐO

-Điện áp

Dải đo: 500V

Độ phân giải: 0.01V

Độ chính xác: ±0.05% of (reading + range)

Thông số: Vrms, Vmax/min, +/-Vpk

-Dòng điện

Dải đo: 37.5Arms/75Arms

Độ phân giải: 0.8mA/1.6mA

Độ chính xác: ±0.1% of( reading + range)@ 50/60Hz 

Thông số: Irms,I Max/Min,+/-Ipk

-Công suất

Dải đo: 7500W

Độ phân giải: 0.125W

Độ chính xác: ±0.2% of( reading + range)@ 50/60Hz  ,  ±0.4% of( reading + range)

Thông số: Vrms×Arms Correspond To Vrms and Arms

-Hệ số công suất

Dải đo: '+/- 0.000~1.000

Độ chính xác: ±(0.002±(0.001/PF)*F)

-Tần số

Dải đo: DC,40~440Hz

Độ chính xác: 0.1%

Giao tiếp (MUA THÊM): GPIB, RS232, LAN, USB

Nhiệt độ hoạt động: 0~40

Kích thước(HxWxD): 458 x 480 x 590 mm

Trọng lượng:70Kg


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化