emin

ProsKit MT-1505 数字万用表

 • 制造商: Proskit
  Model: MT-1505
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

DCV : 4/40/400V ±(0.7%+4d), 600V ±(0.8%+5d)
ACV : 4/40/400V ±(0.8%+4d), 600V ±(1.2%+4d) 
Resistance: 400Ω/4k/40k/400k/4MΩ ±(0.8%+2d),
40MΩ ±(2.0%+5d)
Frequency: 40Hz ±(1.0%+5d),
400/4k/40k/400k/4MHz ±(0.5%+5d),
10MHz ±(1.5%+5d)
Capacitance: 40n/400n/4μ/40μ/200μF ±(4.5%+6d)
EF Detection: 15V~55V 
30V~85V 
55V~145V 
Above 120V
Battery: IEC-CR2032 3V  (Not Included)
Continuity with beeper: <100Ω
Diode test: Dải đo: 0.1-2V:Độ chia 1mV
Size: 115×57×12 mm
 
 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会