ProsKit PK-2028T 家用便携式装修套装

1PK-052    Linemans Plier
1PK-709    Long Nose Plier
HW-221M    8PCS Aluminum Case Folding Hex Key Set
SR-330    All Purpose Snip
1PK-H028    ich Adjustable Wrenches
SD-9814    9 in 1 Aluminum Handle Precision Screwdriver Set
SD-5107D    Double-end Reversible Screwdriver
DK-2040    Measuring Tape (3M/10FT)
PD-2609    8 oz Curved Claw Hammer
SW-106    Junior Multi-Purpose Saw
9SD-329H    Screwdriver Probe Voltage Tester
FL-506    LED Flashlight
9MS-001    PVC Insulated Tape
9SB-207    Plastic Tool Box
Bộ dụng cụ sửa chữa PK-2028T gồm tổng cộng 13 sản phẩm được sắp đặt gọn gàng trong 1 chiếc hợp bằng nhựa tiện cho việc đi lại của những người thợ

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化