Promax FA-363C 多输出电源 (30V/5A, ± 5V/± 15V)

 • 制造商: Promax
  Model: FA-363C
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

- Variable output:

Voltage: 0 to 30 V

Current: 0 to 5 A

- Line Regulation: 

CV 1x10-4 + 3 mV

CC 2x10-3 + 3 mA

- Load Regulation:

CV 1x10-4 + 4 mV

CC 2x10-3 + 5 mA

- Ripple and Noise CV: 

1 mV rms

CC 3 mA rms

Fixed Output 1:

- Voltage: ± 15 V

- Current: 1 A max.

- Line Regulation: 1 %

- Load Regulation: 1 %

- Ripple and Noise: 5 mV rms

Fixed Output 2

- Voltage: ± 5 V

- Current: 1 A max

- Line Regulation: 1 %

- Load Regulation: 1 %

- Ripple and Noise: 5 mV rms

Display Accuracy

- Voltage: ± (0.2 % Rgd + 2 digits)

- Current: ± (1.0 % Rgd + 2 digits)

Power Supply

- Mains voltage: 110 ~ 127 V AC ± 10%

- 220 ~ 240 V: AC ± 10% (commutable)

Dimensions: 260 (W.) x 160 (H.) x 340 (D.) mm

Weight: 8 kg


Details

Datasheet


Manual • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会