emin

Promax MD-200C 数字万用表(台式)

 • 制造商: Promax
  Model: MD-200C
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

DC voltage (DCV)

Range: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V

Accuracy:

± (0.05% rdg+ 1 dig.) 200 mV~200 V range

± (0.1% rdg + 5 dig.) 1000 V range

Input impedance: 10 MΩ

AC voltage (ACV)

Range: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V

Accuracy:

200 mV range: 50Hz ~ 50kHz ± (0.8%rdg+ 80digits)

2V ~ 20V range: 50Hz ~ 20kHz ± (0.8%rdg+ 80digits)

200 V range: 50Hz ~ 5kHz ± (0.8%rdg+ 80digits)

750 V range: 50Hz ~ 400Hz ± (1.0%rdg+50digits)

Input impedance: 2 MΩ

DC current (DCA)

Range: 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A

Accuracy: 

± (0.35%rdg+10digits) 20 mA, 200 mA range

± (1.2%rdg+20digits) 2 A, 20 A range

AC current (ACA)

Range: 200 mA, 2 A, 20 A

Accuracy

200 mA range: 50 Hz ~ 5 kHz: ± (0.8%rdg + 80 digits)

2 A~20 A range: 50 Hz ~ 400 Hz: ± (1.0%rdg + 50 digits)

Resistance (Ω)

Range: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ

Accuracy: 

± (0.1%rdg+10 digits) 200 Ω range

± (0.1%rdg+5 digits) 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ range

± (0.6% rdg+5 digits) 20 MΩ range

Capacitance (F)

Range: 20 nF, 2 μF, 200 μF

Accuracy: 

± (3.5% rdg+20 digits) 20 nF, 2 μF range

± (5.0% rdg+30 digits) 200 μF range

Frequency (Hz)

Range: 20 kHz, 200 kHz

Accuracy: ± (1.0% rdg + 20 digits)

hFE (PNP or NPN)

Display: 0 ~ 1000.0

Test condition: Current is approx.10 μA, Vce is approx.3 V

Power supply: CC 220 V / 110V, 50 / 60 Hz

Dimensions: 220 (W.) × 82 (H.) x 260 (D.) mm Aprox.

Weight: Approx. 2 kg

Chi tiết

Datasheet


Manual注册收新闻 - 获得优惠活动的机会