emin

RAE QRAE 3 PGM-2500无线4气体监测仪

 • 制造商: RAE
  Model: PGM-2500
  来源: China
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

GAS MONITOR: Range/ Resolution (Optional)
OXYGEN (O2) 0 to 30.0% 0.1% (Optional)
COMBUSTIBLE 0 to 100% LEL 1% LEL (Optional)
CARBON MONOXIDE (CO) 0 to 500 ppm 1 ppm (Optional)
HYDROGEN SULFIDE (H2S) 0 to 100 ppm 0.1 ppm (Optional)
SULFUR DIOXIDE (SO2) 0 to 20 ppm 0.1 ppm (Optional)
HYDROGEN CYANIDE (HCN) 0 to 50 ppm 0.2 ppm (Optional)
AMMONIA (NH3) 100 ppm 1 ppm (Optional)
PHOSPHINE (PH3) 20 ppm 0.01 ppm (Optional)
CHLORINE (CL2) 0 to 50 ppm 0.05 ppm (Optional)
NITROGEN DIOXIDE (NO2) 0 to 50 ppm 0.1 ppm (Optional)

Chú ý: Khách hàng chọn mã đặt hàng để chọn các loại khí phù hợp chưa bao gồm theo máy

Details

Datasheet

Manual

Code order QRAE 3 2500


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会