RAE QRAE 3 PGM-2500无线4气体监测仪

GAS MONITOR: Range/ Resolution (Optional)
OXYGEN (O2) 0 to 30.0% 0.1% (Optional)
COMBUSTIBLE 0 to 100% LEL 1% LEL (Optional)
CARBON MONOXIDE (CO) 0 to 500 ppm 1 ppm (Optional)
HYDROGEN SULFIDE (H2S) 0 to 100 ppm 0.1 ppm (Optional)
SULFUR DIOXIDE (SO2) 0 to 20 ppm 0.1 ppm (Optional)
HYDROGEN CYANIDE (HCN) 0 to 50 ppm 0.2 ppm (Optional)
AMMONIA (NH3) 100 ppm 1 ppm (Optional)
PHOSPHINE (PH3) 20 ppm 0.01 ppm (Optional)
CHLORINE (CL2) 0 to 50 ppm 0.05 ppm (Optional)
NITROGEN DIOXIDE (NO2) 0 to 50 ppm 0.1 ppm (Optional)

Chú ý: Khách hàng chọn mã đặt hàng để chọn các loại khí phù hợp chưa bao gồm theo máy

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化