NẠPẮCQUYROBOT15ATỰĐỘNG

- ĐIỆN ÁP VÀO : 220V XOAY CHIỀU
- ĐIỆN ÁP RA : 6V-12V-24V MỘT CHIỀU
- ẮC QUY TƯƠNG ỨNG 4,5AH-120AH, TỰ GIẢM DÒNG NẠP KHI ẮC QUY NẠP ĐẦY

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化