SATA 34214 3/8英寸六角风动套筒 (3/8inch,19mm)

Đầu nối khẩu: 3/8inch
Kích thước:19mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化